CBS»Çalışma Paketleri

Çalışma Paketleri

Çalışma Paketleri

CBS Katman Çalışması

Konu: Yer seçimine uygun CBS katmanlarının ve ön ağırlıklarının belirlenmesi
Rapor: 2 Temmuz 2013'te raporlandı
Ekip: DAG ekibi (S.K.Yerli/ODTÜ, N.Aksaker/ÇÜ, A.Erdoğan/ÇÜ) ve T.Ak/İÜ


Aday Adayı Belirleme Çalışması

Konu: Aday adaylarının incelenmesi ve çapraz karşılaştırma çizelgelerinin oluşturulması
Rapor: 2-3 Ağustos 2013'te raporlandı
Ekip: Tansel Ak/İÜ, Nazım Aksaker/ÇÜ, Zeki Aslan, Volkan Bakış/AkdÜ, Osman Demircan/ÇOMÜ, Zeki Eker/AkdÜ, Erdem Erdi/ÇÜ, M. Akif Erdoğan/ÇÜ, Serdar Evren/EÜ, Kazım Kaba/ÇÜ, Varol Keskin/EÜ, İbrahim Küçük/ERÜ, Tuncay Özdemir/İnÜ, Tuncay Özışık/TUG, Dilek Koç San/AkdÜ, Taner San/AkdÜ, Selim O. Selam/AÜ, Korhan Yelkenci/İÜ, Sinan Kaan Yerli/ODTÜ