CBS»Tarihçe

Tarihçe

2014

Ocak
13
TÜBİTAK, MFAG proje başvurumuz onaylandı.

2013

Eylül
7
TÜBİTAK, MFAG'a 1001 proje başvurusu yapıldı.
Ağustos
2-3
CBS Katman Çalışması değerlendirilerek sonuç raporu hazırlandı.
Temmuz
2
CBS Katman Çalışması sonuçlandırılıp rapor hazırlandı.
Mayıs
21
İlk çalıştay sonuçları gereği bu ağ sayfası ve iletişim listesi oluşturuldu.
11
"Büyük teleskoplar için Türkiye coğrafyasında yer belirleme" çalıştayını, TAD İstanbul'da düzenledi.
Mart
29-31
TUG, "Ortak Kurullar Çalıştayı", Antalya'da yapıldı. Büyük teleskoplar için yer belirleme çalışmasının gerekliliği ilk kez gündeme geldi.