CBS»Toplantılar

Toplantılar


Genel Toplantılar

İlk Toplantı - TR1301
Amaç Katılımcılar
Adres Program
Başvuru Sonuç Bildirgesi

Grup Toplantıları

28.01.2014 Skype Toplantısı (TR1401) - 14:00

Projenin ilk toplantısı sonrasında:

 • GIS ve Meteoroloji konusunda iki danışman alınmasına,
 • Toplantıda konuşulan bursiyerlerin nasıl dağıtılacağına,
 • Ölçerler için yeni proformaların alınıp ölçer listesinin bir sonraki toplantıda kesinleştirilmesine,
 • 1001 başvurusunun kısaltılmış özetinin ağ sayfalarımıza konmasına

karar verildi.

02-03.08.2013 Grup Toplantısı (TR1304): TUG, Antalya

 • CBS Katman Çalışma raporu incelendi
 • Akdeniz Üni. ve Çukurova Üni. CBS gruplarının düşünceleri ve yorumları dinlendi.
 • Katman çalışmasına uygun aday adayları belirlendi.
 • Sonuç raporu hazırlandı.
 • Çalışmanın projelendirmesi için ön çalışma yapıldı:
  • İş paketleri belirlendi
  • Görev dağılımı yapıldı
  • Yerinde site gözlemi için kullanılacak ölçerlere karar verildi.

04.07.2013 Skype Toplantısı (TR1303) - 12:00

Toplantı Sonuç Raporu:

 • Oluşturulan 5 farklı ağırlık denemesi incelendi.
 • Bunlara ek olarak yalnızca yükseklik ve açık gece katmanları alındığı altıncı bir deneme üretilmesine karar verildi.
 • Bu katmanın temelinde atmosfer dönüşüm katmanının süresinin, açık gece sayısıyla ilişkisi yatmaktadır:
  • Uydunun 5 yıllık gözlem süresi yüzde yüz alındı.
  • Dönüşüm katmanı için seçenekli olarak 6, 8 ve 10 haftalık süreler seçildi.
  • Bunlardan da 6a, 6b ve 6c ağırlıklı ortalamaları çıkarıldı.
 • Böylece temel astronomi kriterleri sağlanarak diğer katmanların daha kolay uygulanabilmesinin önü açılmış oldu.

20.06.2013 Skype Toplantısı (TR1302) - 12:30

Toplantı Sonuç Raporu:

 • Şu ana kadar toplanan veriler tartışıldı.
 • Yer seçimi analizinde astronomik açıdan önemli olan 6 katmanın (DEM:Yükseklik, METEOSAT:Bulutluluk, MODIS:Aerosol, MODIS:Yoğuşabilir Su Buharı, MGM:Rüzgar, NOAO:Işıklanma) özellikleri ve duyarlılıkları tartışıldı.
 • Bulutluluk için METEOSAT ve MODIS verileri karşılaştırıldı.
 • Katman verilerinin analizinde büyük su birikintilerinin (göl, nehir, baraj v.b) çıkarılması istendi.
 • Altı katmandan ağırlıklandırılarak belirlenecek bölgelerin, deprem potansiyellerinin (fay uzaklığı, deprem etkinlik yaşı, enerjisi v.b) göz önünde bulundurulması istendi.
 • Tüm istekler bitip katmanlar sabitlendikten sonra, katman ağırlıklarının belirlenmesi için önümüzdeki 1-2 hafta içinde yeni bir skype toplantısı yapılmasına karar verildi.
 • Aday adaylarının belirlenmesi ve aday adaylarında fiziksel ölçümlerinin yapılabilmesi için gerekecek proje için TUG'un düzenleyebileceği bir toplantı yapılması benimsenmiştir.